Design:
Tworzenie stron internetowych

balustrady kute

Права за ползване

Права за ползване

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за продажба на артикулите  в електронния магазин www.shop.weddingdreamer.bg
Чл. 2. „Клиент на електронния магазин” (наричан по-нататък за краткост „клиент”) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия в електронния магазин, насочени към покупката на такива артикули.
Чл. 3.
(1) Заплащане на извършваните покупки в електронния магазин се осъществява по следния начини:
(1). чрез наложен платеж, при получаване от куриера;
(2). Потвърждаване на направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо или телефонно обаждане на посочения от клиента в електронния формуляр за доставка електронен адрес или телефон.
Чл. 4. Доставката на поръчаните артикули се извършва посредством куриерска фирма  в работни дни между 9.00 и 18.00 часа.
 


Цени

Чл. 5.
(1) Цените са посочени в български лева.
Чл. 6. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните артикули без цената на доставка.
 


Срокове
 

Чл. 7. Доставката на поръчания/те артикул/и се извършва в срок от 2 (два) до 7 (седем) работни дни от момента на изпращането й (в зависимост от населеното място), ако по някаква причина поръчания/те артикул/и не са в наличност, клиента ще бъде уведомен своевременно. Изключение правят сватбените покани.
 


Доставка на закупените артикули


Чл. 8. Клиентът е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, община, област, телефон и e-mail за обратна връзка.
Чл. 9. Абонатът може да посочи като „адрес за доставка” единствено адрес на територията на Република България.
Чл. 10. Дружеството си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е невалиден или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована.

Чл. 11. При доставка на повредени или дефектни артикули, клиентът следва незабавно след получаване на доставката да отправи рекламация на електронен адрес office@weddingdreamer.bg или на телефони 085911779, като посочи естеството на повредата или дефекта и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката.
Чл. 12.
(1) Ние не носим отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента.Връщане на закупени от електронния магазин артикули


Чл. 13. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на пратката, клиент, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право да върне закупените от електронния магазин артикули. За целта е необходимо да са налице следните условия:
1. артикулът да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;
2. разходите за доставката на рекламацията, са за сметка на клиента;
3. клиентът да информира за желанието си да върне артикулите, като изпрати електронно писмо на адреc office@weddingdreamer.bg или позвъни на телефони 0885911779.
Чл. 14.  Гарантираме конфиденциалност на личните данни, станали ни известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия.

0885 911 779; office@weddingdreamer.bg.
Wedding Dreamer shop © 2018. Всички права запазени.